Daně

Daně

Účetnictví

Účetnictví

Finance

Finance

Mzdy

Mzdy

Sídla

Sídla

Pronájmy

Pronájmy

Daně

Daňové poradenství vykonává společnost MONDY tax s.r.o., zapsaná v evidenci Komory daňových poradců a AD accountancy s.r.o.

Zabýváme se poskytováním právní pomoci a finančně ekonomických rad ve věcech daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.

Vy jste odborníci v oboru, ve kterém podnikáte, my jsme odborníci na daně.

Správné stanovení daně je rok od roku náročnější a složitější proces.

Věnujte váš čas oboru, ve kterém jste dobří, nám svěřte „papírování“, na které jsme dobří my.

V rámci daňového poradenství zajišťujeme jednání se správcem daně, zpracování a podávání daňových přiznání, přehledů, hlášení a předkládání dalších evidencí vyžadovaných platnou legislativou. Udělení plné moci pro zastupování znamená odklad daňové povinnosti až o tři měsíce.
V rámci výkonu daňového poradenství a jednání se státní správou je zajištěna i spolupráce s advokátní kanceláří se specializací na daňové právo.