Daně

Daně

Účetnictví

Účetnictví

Finance

Finance

Mzdy

Mzdy

Sídla

Sídla

Pronájmy

Pronájmy

Účetnictví

Zpracování účetnictví zajišťují společnosti MONDY isa s.r.o. a AD primera s.r.o.

Pravidelně zpracováváme podklady dodané klientem, a to v měsíčních či čtvrtletních intervalech s automatickými podáváním přiznání k DPH, kontrolních hlášení nebo souhrnných hlášení. Výstupy z účetnictví poskytují informace o hospodaření středisek, efektivitě zakázek, vývoji výsledku hospodaření v průběhu roku nebo meziročně.

Účetní systém podává přehledy o majetku a operativní výstupy a podklady pro bankovní instituce.

Pro fyzické osoby zpracováváme vedení daňové evidence v členění podle jednotlivých druhů příjmů a výdajů – z podnikání, z pronájmů, z příležitostných činností, atd.

V průběhu roku poskytujeme v případě zájmu nebo potřeby aktuální informace o výsledku hospodaření, ekonomické rady nebo návody na optimalizaci celkového výsledku.